Sponsors uit de regio maken het mogelijk om Westfriezen met geldzorgen effectief te helpen. Dankzij hun betrokkenheid is er geld om bijvoorbeeld maatjes op te leiden of voorlichtingsfolders te verspreiden. Verschillende sponsors doen hier hun verhaal en leggen uit waarom zij SchuldHulpMaatje West-Friesland steunen.

 

Rabobank West-Friesland

 

Rabobank West-Friesland is een relatief grote bank, actief in de zeven Westfriese gemeenten. Dat is een uitgestrekt en een heel divers gebied. De Rabobank is ooit ontstaan als coöperatieve boerenleenbank en is nog steeds sterk vertegenwoordigd in de agrarische sector.

 

“We willen heel dicht bij de klanten zijn,” vertelt Marieke Jonker, Adviseur Marketing en Communicatie bij Rabobank West-Friesland. “Natuurlijk zijn we bezig met financiële dienstverlening, we zijn tenslotte een bank, maar we leveren ook een maatschappelijke bijdrage. Het zit in onze genen om als coöperatie verbindingen te leggen en we geloven in samenwerking. Mensen met vragen of ideeën zijn bij ons dus altijd welkom. Loop gewoon eens binnen bij een kantoor. Samen laten we West-Friesland bloeien!”

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Op welke manier merkt Rabobank West-Friesland daar iets van?

“Tijdens de crisis steeg het aantal particulieren en ondernemers met betalingsproblemen. Dat zagen wij ook. Gelukkig merken we dat de economie weer de goede kant opgaat.”

Waarom steunt Rabobank West-Friesland het werk van SchuldHulpMaatje West-Friesland?

“We vinden het onze taak als bank om maatschappelijke doelen te steunen en we kiezen graag doelen die bij ons passen. Niemand is er bij gebaat als mensen in de schuldhulpverlening terechtkomen. De klant niet en de bank niet. We zijn ontstaan als coöperatie en het is voor ons dan ook vanzelfsprekend dat je het samen oplost. Daarbij sluiten we graag aan bij initiatieven die er al zijn: we hoeven niet zelf het wiel uit te vinden. Dat kan financiële steun zijn, maar ook praktisch. We stellen bijvoorbeeld ook af en toe vergaderruimte beschikbaar aan SchuldHulpMaatje en we kunnen helpen met financiële kennis en expertise.”

Wat voegt SchuldHulpMaatje West-Friesland volgens u toe aan bestaande schuldhulpverlening?

“Als bank hebben we contact met heel veel van klanten, maar we zijn gebonden aan strenge regelgeving wat betreft privacy en mogen zelf beperkt aan budgetcoaching doen. Als wij signalen oppikken dat het niet goed gaat, kunnen wij een klant wel adviseren om hulp te zoeken bij bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje. Als we er op tijd bij zijn, kunnen we voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening terechtkomen.”

Heeft Rabobank West-Friesland zelf ook voordeel van het werk van SchuldHulpMaatje West-Friesland?

“Iedereen wordt er beter van als wij een bijdrage kunnen leveren aan het welzijn in West-Friesland. Het resultaat is niet direct meetbaar voor de Rabobank, maar als het goed gaat met onze klanten, is dat uiteindelijk natuurlijk ook goed voor ons.”

 

 

Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn behartigt de belangen van ruim 70.000 inwoners. Een van de speerpunten van het beleid in deze bestuursperiode is het voorkomen van schulden bij de inwoners, legt wethouder De Jong uit. De gemeenteraad heeft daarvoor 100.000 euro extra beschikbaar gesteld. Daarvan wordt onder andere een preventiemedewerker betaald, die samen met woningstichting Intermaris huisbezoeken aflegt bij mensen die huurachterstand hebben. Die samenwerking wil de gemeente ook graag met zorgverzekeraars en energieleveranciers. Verder betaalt de gemeente van dit bedrag extra schuldhulpbuddy's, zoals SchuldHulpMaatje, en heeft ze een intensief programma op lagere scholen kunnen organiseren met als thema 'verstandig omgaan met geld'.

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Op welke manier merkt Gemeente Hoorn daar iets van?

Mensen kloppen bij ons aan voor schuldhulpverlening en bijzondere bijstand. Gelukkig hebben we de groep die gebruik kan maken van onze bijzondere bijstand, uit kunnen breiden. De gemeenteraad heeft onlangs ook twee nieuwe besluiten genomen, namelijk kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor zzp'ers met een minimum inkomen en extra ondersteuning voor mensen die wel een hoog inkomen hebben, maar vanwege schuldhulpverlening van leefgeld moeten rondkomen.

Waarom steunt Gemeente Hoorn het werk van SchuldHulpMaatje West-Friesland?

Omdat wij denken dat SchuldHulpMaatjes belangrijk zijn bij het voorkomen van grotere problemen.

Wat voegt SchuldHulpMaatje West-Friesland volgens u toe aan bestaande schuldhulpverlening?

Wij werken samen met verschillende organisaties die schuldhulpbuddy's leveren, bijvoorbeeeld De Wering en Stand By. SchulHulpMaatje West-Friesland levert ook een belangrijke bijdrage. Elke organisatie weet weer nieuwe mensen die hulp nodig hebben in beeld te brengen. En dat is erg belangrijk, want mensen moeten heel veel schaamte overwinnen voordat ze hulp vragen.

Heeft Gemeente Hoorn ook op andere manieren voordeel van het werk van SchuldHulpMaatje West-Friesland?

SchuldHulpMaatje heeft laatst op het gemeentehuis de postcode-analyse gepresenteerd. Daarin wordt met behulp van statistische gegevens in een oogopslag duidelijk in welke wijken de schuldenproblematiek het hoogst is. Die postcode-analyse heeft mij wel heel erg aan het denken gezet over de wijze waarop mensen nu geholpen worden. Wellicht kunnen we daar nog meer gebiedsgericht in gaan opereren.

 


Woningstichting Het Grootslag

 

Woningstichting Het Grootslag is een actieve, eigentijdse woningcorporatie met sociale huurwoningen in de gemeente Drechterland en Medemblik. We onderscheiden ons graag, zijn klantgericht, betrokken en laagdrempelig. Ons woningbezit is bestemd voor starters, alleenstaanden, gezinnen, senioren, mensen van allerlei afkomst, mensen met een handicap of mensen die extra zorg nodig hebben: wij maken van ons huis Uw thuis.

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Op welke manier merkt Het Grootslag daar iets van?

We krijgen steeds meer te maken met problematische betalingen. Om te voorkomen dat mensen betalingsachterstanden krijgen, spreken we onze bewoners sneller aan. In een vroeg stadium proberen we samen een oplossing te vinden. Het werk van onze incassomedewerkers is de laatste jaren veel intensiever geworden.

Waarom steunt Het Grootslag het werk van SchuldHulpMaatje West-Friesland?

Het leven wordt steeds complexer. Steeds meer zaken kunnen alleen nog digitaal gedaan worden. Door een wirwar aan regels is het moeilijk om bij instanties toeslagen, subsidies of andere zaken te regelen. Snelle veranderingen werpen hoge drempels op. Het is het voor veel mensen lastig om overzicht op hun financiën te houden. Wanneer vrijwilligers van Schuldhulpmaatje mensen begeleiden om weer grip te houden op hun uitgaven is dat een prachtig en zeer welkom initiatief.

Wat voegt SchuldHulpMaatje West-Friesland volgens u toe aan bestaande schuldhulpverlening?

De hulp is gratis en laagdrempelig, jullie staan voor iedereen klaar. Alle vrijwilligers hebben een speciale training gevolgd en kunnen deskundig hulp geven. Zij bieden niet alleen een standaard oplossing, maar begeleiden mensen met een hulpvraag ook voor langere tijd. Het inspelen op persoonlijke situaties en dichtbij de mensen staan, betekenen echt een meerwaarde.

Heeft Het Grootslag zelf ook voordeel van het werk van SchuldHulpMaatje West-Friesland?

We hebben hier nog geen concreet voorbeeld van. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat door jullie begeleiding een aantal bewoners hun huur keurig op tijd kunnen/konden betalen. We merken dat steeds meer bewoners extra begeleiding nodig hebben. Het is fijn dat er – naast de officiële instanties - vrijwilligers zijn die dat willen doen.

Sponsors van SchuldHulpMaatje West-Friesland

 

Schuldhulpmaatje West-Friesland is dankbaar voor de financiële ondersteuning van betrokken sponsors. Deze steun maakt het mogelijk om Westfriezen met geldzorgen effectief te helpen, bijvoorbeeld door voldoende maatjes op te leiden.

 

Ook sponsor worden? 

Uw hulp is van harte welkom! Wilt u weten hoe uw bedrijf, organisatie of kerk SchuldHulpMaatje West-Friesland kan sponsoren, neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

U kunt ook eenmalig of periodiek een gift overmaken op NL68 RABO 0182 4782 38 t.n.v. Stichting Schuldhulp door kerken in West-Friesland. 

 

SchuldHulpMaatje West-Friesland is erkend als ANBIParticulieren kunnen de donatie als aftrekpost opvoeren bij de belastingaangifte, omdat SchuldHulpMaatje West-Friesland is erkend als ANBI.

 

Blijf op de hoogte van de resultaten

Natuurlijk wilt u weten wat SchulHulpMaatje West-Friesland met uw geld doet. We houden sponsors en donateurs graag op de hoogte.

 

Wilt u ook elk kwartaal het laatste nieuws en inpirerende ervaringsverhalen van cliënten, vrijwilligers en sponsors in uw mailbox krijgen?

 

Ja, graag!

 

Met dank aan onze sponsors:

Kerken

Gereformeerde kerk Andijk

WEG (Westfriese Evangelie Gemeente) Grootebroek

Vrije baptisten gemeente Enkhuizen

Protestantse (hervormde) gemeente Andijk-Wervenshoof

Stichting Hart voor Hoorn

Diaconie van de Protestantse Gemeente Opperdoes

Protestantse Gemeente Enkhuizen

Diaconie van de Ontmoetingskerk Middenmeer 

Protestantse Gemeente Hoogkarspel

Nederlands Gereformeerde Kerk Hoorn

Steunfonds Hervormde Diaconie

Pinkstergemeente De Brug te Hoorn

 

Gemeenten

Gemeente Opmeer

Gemeente Hoorn

Gemeente Medemblik

Gemeente Enkhuizen

Gemeente Drechterland

Gemeente Stede Broec

 

Bedrijven en organisaties

Woningstichting Het Grootslag te Wervershoof

Rabobank West-Friesland te Zwaagdijk-Oost

 

Fondsen

Kansfonds

Oranjefonds